Îi atenţionez pe cititorii permanenţi sau ocazionali că nu sunt interesat de achiziţii (nici măcar de chilipiruri), nu fac comerţ, nu fac evaluări şi expertize, nu fac niciun fel de intermedieri şi nu asigur servicii de ştiri sau consultanţă
.

miercuri, 26 septembrie 2012

ANCOM: Eliminarea dreptului rezervat al CN Poşta Română, ultimul pas către liberalizarea pieţei

ANCOM face ultimul pas către liberalizarea totală a pieţei serviciilor poştale prin două proiecte de decizie, supuse astăzi consultării publice, care au ca principal obiectiv prelungirea cu un an a calităţii de furnizor de serviciu universal a Companiei Naţionale Poşta Română (CNPR), eliminarea dreptului rezervat acesteia de a furniza anumite servicii, precum şi stabilirea unui nou mecanism de compensare a eventualelor pierderi înregistrate de CNPR ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu universal. De asemenea, deciziile propun modificări ale condiţiilor de întocmire şi auditare ale situaţiilor financiare separate de către CNPR, în scopul obţinerii informaţiilor necesare pentru calcularea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal.

Modificările şi completările cadrului secundar de reglementare supuse consultării publice au ca scop asigurarea continuităţii furnizării serviciului universal până la data transpunerii în legislaţia primară naţională a cadrului legal european în domeniul serviciilor poştale şi, de asemenea, oferă tuturor furnizorilor posibilitatea să presteze orice serviciu pe piaţa serviciilor poştale prin eliminarea tuturor drepturilor exclusive.
Astfel, după data de 31 decembrie 2012, când expiră dreptul exclusiv al CNPR de a presta servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenţă, indiferent dacă livrarea acestora este accelerată sau nu, a căror greutate este mai mică de 50 de grame şi al căror tarif este mai mic de 2 lei, orice furnizor de servicii poştale va avea dreptul de a furniza acest tip de servicii.

ANCOM propune extinderea calităţii de furnizor de serviciu universal a CNPR cu un an, respectiv până la data de 31 decembrie 2013, dat fiind faptul că, în prezent, cadrul legislativ naţional este în curs de modificare, în vederea respectării, de către România, a obligaţiei de a transpune legislaţia comunitară din domeniu, asigurând în continuare dreptul utilizatorilor de a beneficia de un set minim de servicii poştale la o anumită calitate în orice localitate de pe teritoriul României prin intermediul serviciului universal.

Persoanele interesate pot citi documentele propuse de ANCOM:
- Expunerea de motive: aici;
- Proiectul de decizie: aici.

Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 26.10.2012, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin poştă electronică la adresa consultare@ancom.org.ro.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu