Îi atenţionez pe cititorii permanenţi sau ocazionali că nu sunt interesat de achiziţii (nici măcar de chilipiruri), nu fac comerţ, nu fac evaluări şi expertize, nu fac niciun fel de intermedieri şi nu asigur servicii de ştiri sau consultanţă
.

luni, 27 ianuarie 2020

Ministerul Culturii promovează un proiect de act normativ parţial ilegal

Proiectul de Ordonanță pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil poate fi consultat pe pagina Ministerului Culturii.

Am înaintat în termenul legal propriile observaţii la acest proiect de ordonanţă, care se referă la următoarele.

1. Pragul de 50 ani vechime propus la art. 35, alin. (5.1) încalcă pragurile de vechime şi valoare cuprinse în Anexa nr. 1 din Regulamentul (CE) nr. 116/2009 privind exportul bunurilor culturale. Bunurile culturale care nu îndeplinesc pragurile minime din anexa menţionată au regim de circulaţie liberă în afara teritoriului UE şi beneficiază implicit de acelaşi regim de liberă circulaţie şi înăuntrul teritoriului UE.

2. României îi este interzis să promoveze reglementări interne mai restrictive decât cele din legislaţia europeană, deoarece nu a primit aprobarea Consiliului Europei prevăzută la art. 114 din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene.

3. Prin promovarea cu bună ştiinţă a unei reglementări interne care diferă de legislaţia Uniunii Europene se încalcă prevederile art. 148 alin. (2) din Constituţia României, precum şi prevederile art. 22 din Legea nr.24/2000 (republicată) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Promovarea unei astfel de propuneri legislative poate atrage răspunderea administrativă şi penală pentru iniţiator.

4. Afirmaţia "Nu se referă la acest aspect" înscrisă în Nota de fundamentare la Secţiunea a 5-a, pct. 3 poate constitui fals în acte publice.

Faţă de cele arătate, am propus retragere proiectului de ordonanţă şi refacerea acestuia în conformitate cu Constituţia României şi Dreptul comunitar.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu