Îi atenţionez pe cititorii permanenţi sau ocazionali că nu sunt interesat de achiziţii (nici măcar de chilipiruri), nu fac comerţ, nu fac evaluări şi expertize, nu fac niciun fel de intermedieri şi nu asigur servicii de ştiri sau consultanţă
.

miercuri, 18 iunie 2014

Care este în prezent baza legală a punerii în circulaţie a mărcilor poştale?

Cu vreo trei ani în urmă, comunitatea colecţionarilor din România a răsuflat uşurată în urma adoptării de către Autoritatea de Reglementare în Comunicaţii a unor norme care fuseseră cerute cu foarte mult timp înainte, prin OG nr. 42/2004. Este vorba de Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 968 din 4 martie 2011 (Monitorul Oficial nr. 171 din 10 martie 2011). Dacă vă mai interesează, o puteţi lectura descărcând-o de aici.
Baza legală (vezi mai jos) a adoptării acestei decizii a constituit-o art. 34 şi 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, care glăsuiau cam aşa:


Art. 34. - Condiţiile de emitere, tipărire, punere în circulaţie şi de retragere din circulaţie a timbrelor şi efectelor poştale se stabilesc de autoritatea de reglementare. (...)
Art. 52. - În cazurile prevăzute la art. 5 alin. (3), (5) şi (6), art. 6 alin. (2) şi (3), art. 7 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 11 lit. e), art. 15 alin. (4), art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (3) şi (5), art. 19, art. 22 alin. (2), (5) şi (6), art. 24 alin. (3), (4), (5) şi (6), art. 27, art. 28, art. 29 alin. (3), art. 30, art. 31 alin. (3), art. 32 alin. (2), art. 33, art. 34, art. 35 alin. (3) şi art. 36 alin. (1), în care autoritatea de reglementare este împuternicită să stabilească anumite obligaţii sau anumite condiţii, standarde, reguli, proceduri sau termene, autoritatea de reglementare este, de asemenea, împuternicită să stabilească sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea acestor obligaţii, condiţii, standarde, reguli, proceduri sau termene.

Până aici este OK. Cu o întârziere de aproape şapte ani, ANCOM şi-a îndeplinit până la urmă obligaţia ce îi revenea prin OG nr. 42/2004. Dar "minunea" n-a ţinut prea mult!

În aprilie 2013, pe pagina de transparenţă decizională a Ministerului Comunicaţiilor apărea un proiect de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind unele măsuri privind luarea unor măsuri financiar fiscale cu privire la C.N. Poşta Română S.A., prin care SC Romfilatelia SA trecea din componenţa CN Poşta Română în subordinea directă a ministerului, în contul datoriilor către stat pe care Poşta le avea la acea dată. Proiectul poate fi găsit aici. La articolul 1, alineatul 2 se menţionau atribuţiile Romfilatelia ca societate care beneficiază de dreptul exclusiv de a emite, de a pune şi de a retrage din circulaţie timbrele şi efectele poştale, precum şi de a autoriza distribuirea şi comercializarea lor. Nu se face însă nicio referire la eventuale instrucţiuni, norme sau la vreun regulament.
Problema interesantă este că ulterior nu am găsit şi forma definitivă a acestei Ordonanţe de Urgenţă.

Dar Ministerul Comunicaţiilor a recurs la o stratagemă, zic eu: printr-o altă ordonanţă de urgenţă (este vorba de OUG nr. 13/2013 privind serviciile poştale) s-a modificat masiv OG nr. 31/2002 (tot privind serviciile poştale). Noua reglementare poate fi găsită aici. Şmecheria intervine ulterior, când se discută ordonanţa în Parlament.
Pe timpul cât aceasta a fost doar o iniţiativă legislativă promovată de minister (vezi PLx nr. 116/2013 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale - o puteţi găsi aici), discuţiile din Comisia pentru TIC de la Camera Deputaţilor dezvăluie adevăratele intenţii ale ministerului: subordonarea fără prea multe discuţii a SC Romfilatelia SA, mai bine spus scoaterea acesteia de sub controlul celor de la Poştă, dar şi al celor de la Autoritatea de Reglementare. Motivul cred că este cunoscut de majoritatea dintre cititori, bănuiesc: Decizia nr. nr. 968 din 4 martie 2011 deranja enorm, din cauza numeroaselor constrângeri privind condiţiile de punere în circulaţie a timbrelor.

Nu mă pot abţine să nu inserez aici un extras mai larg din discuţiile menţionate. Citez:

«Domnul deputat Iosif Moldovan a afirmat că prin introducerea, la Senat, a Capitolului VIII1 se doreşte preluarea de la Poşta Română a Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A. În prezent nu există o Hotărâre AGA cu privire la patrimoniul Romfilatelia. Statul român nu este acţionar 100% ci 75% , 25% revenind Fondului Proprietatea.
Domnul ministru Dan Nica a precizat că există în lucru un proiect de act normativ care are ca obiect trecerea în proprietatea privată a statului a titlurilor de participare deţinute de Compania Naţională “Poşta Română” S.A. la S.C. Romfilatelia S.A., societate comercială ce are ca obiect principal de activitate emiterea, punerea şi retragerea din circulaţie, precum şi distribuirea şi comercializarea de timbre şi efecte poştale. Urmare a trecerii în proprietatea privată a statului a titlurilor de participare deţinute la Romfilatelia, Poşta Română va beneficia de compensarea unor obligaţii fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În momentul în care va exista o Hotărâre AGA va fi adoptat actul normativ.
Domnul deputat Iosif Moldovan a specificat faptul că ANCOM are în atribuţii controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe şi de ce s-a introdus, la Senat, la art. 54 faptul că şi MSI are în atribuţii controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe acţionând prin personalul împuternicit în acest scop.
Domnul ministru Dan Nica răspuns că domeniul timbrelor şi efectelor poştale a fost preluat de către MSI, iar controlul exercitat de personalul MSI se referă doar la nerespectarea planurilor emisiunilor de timbre şi efecte poştale sau a condiţiilor de emitere, tipărire, punere în circulaţie, retragere din circulaţie ori comercializare a acestora.
Domnul deputat Iosif Moldovan a propus să se specifice mai clar acest lucru.
În continuare domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a întrebat reprezentanţii MSI de ce s-a hotărât transformarea Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A din filială a Companiei Naţionale “ Poşta Română” în societate cu capital integral de stat, la care MSI exercită atribuţiile pe care statul le are în calitate de acţionar unic şi de ce este mai bine să se întâmple acest lucru. De asemenea, domnul preşedinte a întrebat de ce lipseşte tabelul de concordanţă între actul normativ comunitar propus să fie transpus şi actul normativ naţional care îl transpune, conform HG nr. 561/2009.
Domnul ministru Dan Nica a precizat că, având în vedere că Societatea Comercială Romfilatelia S.A., la care Compania Naţională "Poşta Română" S.A. deţine integral acţiunile, este emitentul timbrului poştal românesc, iar conform art. 8 din Convenţia Poştală Universală, timbrul poştal "este emis şi pus în circulaţie exclusiv sub autoritatea statului membru, în conformitate cu Actele Uniunii", iar la nivel mondial timbrul poştal este tratat ca însemn naţional, alături de monedă, imn, steag şi stemă deoarece a constituit şi constituie un ambasador al istoriei şi tradiţiilor, al valorilor cultural şi morale ale unui stat, şi conform art. 2 lit.d) din Legea nr.31/1996 privind regimul monopolului de stat, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea de producere şi emitere de mărci poştale şi timbre fiscale constituie monopol al statului. Romfilatelia a primit aceste drepturi exclusive în considerarea controlului statului asupra sa. Privatizarea Companiei Naţionale “Poşta Română” - S.A., prin majorare de capital înseamnă pierderea controlului asupra Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. semnifică faptul că statul va pierde monopolul de stat asupra producerii şi emisiunii de mărci poştale şi timbre fiscale deţinut potrivit art. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece Romfilatelia ar urma să fie deţinută integral de Compania Naţională Poşta Română S.A. controlată de un investitor.
Domnul preşedinte Daniel Oajdea a specificat că înfiinţarea S.C. Romfilatelia S.A. nu este tocmai în regulă deoarece Poşta Română face comandă de timbre la Romfilatelia, iar Romfilatelia le tipăreşte la Poşta Română pentru că Fabrica de timbre este deţinută de Poşta Română.
Domnul ministru Dan Nica a precizat că Romfilatelia este o societate comercială care îşi desfăşoară activitatea în domeniul filatelic şi are ca obiect de activitate pe lângă editarea de timbre şi efecte poştale cu sau fără suprataxă, comercializarea de mărci poştale, efecte poştale şi mărfuri filatelice şi editarea şi comercializarea de accesorii filatelice şi literatură de specialitate (cataloage, periodice, studii, dicţionare, produse informatice filatelice), achiziţionarea de mărfuri filatelice de pe piaţa internă de la persoane fizice şi/sau juridice în scopul valorificării lor ca atare sau prin produse filatelice proprii, efectuarea de operaţiuni de export şi import pentru produsele de mai sus, precum şi pentru alte mărfuri, inclusiv operaţii de tip switch şi prelucrări filatelice în sistem lohn, prestarea de servicii aferente comerţului filatelic: expertize, evaluări, licitaţii, prelucrări, acordarea de asistenţă de specialitate pentru persoane fizice şi juridice rezidente şi nerezidente, organizarea şi participarea la târguri şi expoziţii filatelice naţionale şi internaţionale, în nume propriu sau în colaborare cu instituţii specializate în promovarea imaginii statului român, achiziţionarea de mărfuri filatelice expertizate de societate, în vederea completării colecţiei naţionale păstrate în cadrul Conservatorului de Timbre şi în cadrul Muzeului Naţional Filatelic, în limita aprobărilor speciale date de Poşta Română - S.A..
Domnul Cătălin Marinescu preşedinte ANCOM a afirmat că Poşta Română îşi stabileşte necesarul de timbre poştale pe anul respectiv. Romfilatelia primeşte teme de la diferite instituţii, selectează dintre ele şi propune tematica şi subiectele emisiunilor filatelice ce urmează a fi puse în circulaţie în cursul anului. Planurile emisiunilor filatelice, condiţiile de emitere, tipărire, punere în circulaţie, retragere din circulaţie şi de comercializare a timbrelor şi efectelor poştale se stabileau de către ANCOM. Dar, ANCOM nu are competenţă în acest domeniu şi susţine adoptarea planurilor emisiunilor de timbre şi efecte poştale de către Comisia filatelică, Comisiei înfiinţată pe lângă MSI.
Domnul preşedinte Daniel Oajdea a întrebat reprezentanţii MSI dacă sunt de acord cu amendamentele depuse de ANCOM.
Domnul ministru Dan Nica a precizat că amendamentele ANCOM sunt de formă şi nu de fond şi le susţin.»


Închei citatul. Este evident că membrii comisiei au mirosit ei ceva, dar faptul că nu au avut tangenţă cu acest domeniu i-a împiedicat să ridice probleme mai concrete. La acest capitol am serioase dubii asupra corectitudinii poziţiei lui Cătălin Marinescu, preşedintele ANCOM, care nu a făcut nimic pentru ca autoritatea pe care o conducea să rămână în continuare organul de reglementare pentru acest domeniu. Este evident că organul executiv (ministerul) nu poate îndeplini şi atribuţiile de control, care ar trebui exercitate de o terţă parte, independentă de orhanismul executiv. Cu alte cuvinte, ministerul şi centrează, şi dă cu capul în acelaşi timp.
În opinia mea, această decizie este una discutabilă, sunt tare curios să aflu şi opinia unui jurist de meserie.

Să mergem mai departe. Ce credeţi că face noua Ordonanţă a Guvernului nr. 13/2013? Se apucă şi modifică masiv OG nr. 31/2003. Printre modificările normale şi chiar necesare impuse de evoluţia serviciilor poştale în cei zece ani, de necesitatea adoptării unor reglementări armonizate cu cele în vigoare în UE şi de liberalizarea serviciilor poştale, sunt introduse şi prevederi care desfiinţează orice control asupra condiţiilor de punere în circulaţie a timbrelor. Cum? Simplu, prin abrogarea art. 34 (al cărui conţinut îl aveţi la începutul articolului). Aşadar, ANCOM încetează să mai fie organism de reglementare. Deci şi decizia cea buclucaşă, cea care nu le plăcea celor de la Romfilatelia, a devenit caducă. Citiţi articolul 63 ca să vă convingeţi. Aceste modificări sunt introduse prin Legea nr. 187/2013 privind aprobarea OUG nr. 13/2013 privind serviciile poştale. Modificările aduse ordonanţei de legea de aprobare pot fi găsite aici. Uitaţi-vă şi cine semnează actul normativ.

Aşadar, responsabilul pentru condiţiile de punere în circulaţie a timbrelor şi efectelor poştale este direct Ministerul Societăţii Informaţionale, cum se cheamă mai nou. După ce norme se ghidează? Este un mister total, deoarece nu rezultă de nicăieri acest lucru. Nu cunosc să se fi dat publicităţii vreo normă (deşi, cum am subliniat mai sus, este total anormal ca MSI să şi facă şi să mai şi controleze în acelaşi timp).

Ca fapt divers, nenea Google mi-a adus în faţă mai devreme (pe timpul cât căutam actele normative citate în cursul articolului) Ordinul nr. 181/515/781/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. Îl puteţi găsi aici.

Aşadar, din punct de vedere juridic, Romfilatelia este în continuare o filială a CN Poşta Română SA!!! Măi frate, în ce ţară trăim? Mie mi-e clar că "există nişte unii" care vor să ne ia pe toţi de proşti!

2 comentarii:

  1. TEORIE

    Am cumparat ceva?! Imi apartine.Prin consecinta,sunt unicul proprietar.
    De ce trebuie sa dau socoteala altora ? Dar cand se vinde apa (care izvoraste din muntii, cu care avem fericirea de a ne invecina ) La ce ne putem astepta?

    RăspundețiȘtergere