Îi atenţionez pe cititorii permanenţi sau ocazionali că nu sunt interesat de achiziţii (nici măcar de chilipiruri), nu fac comerţ, nu fac evaluări şi expertize, nu fac niciun fel de intermedieri şi nu asigur servicii de ştiri sau consultanţă
.

sâmbătă, 30 septembrie 2017

Erori, varietăţi, curiozităţi, obliterări (4)

Pentru că este weekend, hai să continuăm serialul. Pentru cei care nu au parcurs episoadele precedente, ele se găsesc aici: partea 1-a, partea a 2-a, partea a 3-a.

Marca din imaginea de mai jos prezintă o deteriorare a clişeului interesantă, pe care nu am mai întâlnit-o la această planşă.
Efigia prezintă o urmă de coroziune accentuată în zona indicată de săgeţile roşii. Am verificat-o să nu fie cumva o urmă de deteriorare a hârtiei, dar e intactă. Marca face parte din tirajul imprimat pe hârtie costată cu filigran PR V.

La una dintre planşele mărcii de 15 bani gri (că nu sunt decât trei la număr) am găsit un unicat cu o mică eroare interesantă.
Pe haşurile de sub litera I din BANI se află un lumen alb de formă rotundă.

La mărcile de 15 bani violet se întâlneşte un număr mai mare de erori şi de varietăţi, proporţional cu tirajul şi utilizarea mult mai însemnată a acestora.
Aceasta este o eroare "cu martor": pană albă oblică pe cadrul vertical drept.

Ca să nu vă mai întrebaţi de ce este frumoasă filatelia, am să vă spun eu acum: chiar în timp ce scanam marca prezentată mai jos mi-am dat seama că la o singură piesă.
Iniţial la această marcă văzusem varietatea abklatsch pe verso (imaginea de la mijloc), dar în timp ce o scanam mi-am dat seama că ea mai prezintă două caracteristici frumoase:
- în primul rând este un unicat dantelat neobişnuit 9½ (din ştampilă sunt vizibile literele [D]OFT[ANA]);
- în al doilea rând marca are şi o eroare repetabilă, lipsa colţului stâng superior.
Această marcă este ea însăşi un argument în sprijinul studiului cu mare atenţie a piselor care ne intră în colecţie: niciodată nu poţi ştii de unde sare iepurele!

Aceasta este o altă eroare repetabilă, pe care am întâlnit-o de mai multe ori: pată de culoare de formă neregulată peste haşurile din colţul stâng superior.

Aceasta este o eroare care apare la mai multe clişee în planşă, sub forme care variază: lipsa colţului drept inferior al desenului mărcii. În imagiinle de mai sus sunt prezentate două astfel de mărci cu această eroare, dar numărul lor este mai mare.

Pentru că sunt frumoase, vă prezint şi două ştampile:

Sunt ştampilele a două oficii sucursale bucureştene: Parchetul Ilfov, respectiv oficiul Domenii.

Pentru că v-am arătat mai sus o marcă de 15 bani dantelată 9½, le-a venit râdul şi acestor două unicate de 25 bani cu aceeaşi dantelură, ambele obliterate de asemenea cu ştampila albastră DOFTANA. A doua marcă prezintă şi o mică deformare a cadrului vertical stâng, dar o consider o eroare minoră, care se vede greu cu ochiul liber.

Aceasta nu este o mare raritate, dar îmi place pentru că ştampila (PALANCA GARĂ) este completă.

Unicatul de 50 bani face parte din tirajul imprimat pe hârtie poroasă obişnuită cu filigran PR IV. Ea prezintă în marginea dreaptă amprenta unui spaţiu tipografic.

Marca de mai sus aparţine tirajului fără filigran pe hârtie subţire. Clişeul prezintă o eroare care se repetă (am mai întâlnit-o): ploaie de pete de culoare în colţul stâng superior.

Cred că ajunge pentru acest episod. Voi reveni şi cu alte piese interesante pentru "neastâmpăraţii" înclinaţi spre studiu.

vineri, 29 septembrie 2017

Apariţie surpriză a încă unui lot de întreguri poştale

Acelaşi vânzător despre care am scris aici a avut în ofertă un alt lot de întreguri poştale rare, de această dată întregurile (necirculate) supratipărite în Pocuţia. Click pe imagini pentru mărire.


Este clar că acest negustor a intrat în posesia unei frumoase colecţii de întreguri româneşti pe care a început să o desfacă pe bucăţi, în loturi mici.

Lotul oferit de această dată a înregistrat un preţ de adjudecare destul de mare (dar destul de departe de nivelul corespunzător rarităţii pieselor, în opinia mea):


Oricum este un preţ neobişnuit pentru întregurile româneşti.

joi, 28 septembrie 2017

Erori, varietăţi, curiozităţi, obliterări (3)

Pentru că am puţin timp liber m-am gândit că ar trebui să continui cu micul serial cu titlul de mai sus. Pentru cititorii care nu au apucat să le parcurgă, episoadele anterioare pot fi găsite aici: partea 1-a, partea a 2-a.

Respectând ordinea abordată deja, voi continua începând cu valorile de 10 bani.

Mărcile de 10 bani verde din planşa 1-a sunt bogate în tot felul de erori mai mari şi mai mici, unele dintre ele fiind semnalate încă din anii '60 ai secoulului trecut. Nu am de gând să prezint erorile întâlnite la cifrele valorii şi petele de pe cadrul alb interior (care sunt relativ comune).

Aceasta este o altă pată de culoare întâlnită de mine de mai multe ori la tirajul din 1896 pe hârtie groasă, netedă, cu filigranul PR III.

Aceasta este o varietate interesantă (click pe imagine pentru mărire), care demonstrează una dintre caracteristicile de bază ale dantelurilor în linie: variaţia necontrolată a distanţelor dintre liniile dantelurii. În exemplul de faţă, în cadrul aceluiaşi ştraif se găsesc alăturate o marcă mai lată şi una mai îmgustă. Ştraiful face parte din acelaşi tiraj imprimat pe hârtie cu filigran PR III.

Marca de mai sus face parte din tirajul pe hârtie poroasă simplă cu filigran PR IV şi motivul datorită căruia m-am decis să o prezint este perfin-ul pe care îl are, "Schiel", un perfin pe care l-am întâlnit mult mai rar în comparaţie cu altele.

Această marcă (defectă din păcate) face parte din tirajul imprimat cu planşa 1-a pe hârtie costată orizontal cu filigran PR V. Clişeul prezintă o deteriorare caracteristică în colţul stâng superior.

Unicat al mărcii de 10 bani fără filigran, planşa 1, cu defecte caracteristice ale clişeului.

Tot un unicat fără filigran (de această dată din planşa 2) care prezintă o deteriorare a cadrului orizontal superior, o eroare repetabilă.

Cu ajutorul acestei imagini a celor două ştraifuri (click pentru mărire) voi da un pont cititorilor, pont care nu s-a mai publicat sub această formă în literatură: diferenţele dintre planşele 1 şi 2 la mărcile de 10 bani fără filigran. Principala caracteristică ce face diferenţa între ele o constituie distanţa între clişee. La planşa 1, clişeele sunt dispuse la distanţe mai mari atât între rânduri, cât şi între coloane (ele variază între 2,75 şi 3,25 mm). La planşa 2, aceleaşi distanţe sunt mult mai mici, variind între 2-2,5 mm. Cele două ştraifuri sunt aliniate la stânga şi este vizibilă cu ochiul liber diferenţa de lăţime la marginea dreaptă.

Unicat al mărcii fără filigran, planşa 2. Linia de culoare indicată de săgeţile verzi nu reprezintă o eroare, fiind doar o simplă curiozitate. Apariţia unor astfel de linii de culoare au o apariţie complet aleatoare.

Trecând la mărcile de 15 bani roşu, vă prezint două unicate care au fost anulate cu ştampila oficiului poştal sucursal Bucureşti - Camera Deputaţilor. Marca din stânga face parte din tirajul imprimat cu planşa 1-a pe hârtie netedă, gălbuie, cu filigran PR IV (1895), iar marca din dreapta a fost imprimată cu planşa a 2-a pe hârtie poroasă simplă cu filigran PR IV (1897).

Rămânând în domeniul ştampilelor, doresc să vă semnalez un detaliu care ar putea fi considerat procedură de lucru în oficiile ambulante.
Blocul de mai sus (planşa 1, tiraj cu filigran PR III) a fost anulat cu ştampila AMB No 2, gara Sascut, cu data de 25 martie 1897. Este interesant că fiecare marcă din bloc mai poartă câte o anulare manuscrisă, cu creionul, sub forma datei: "26/3". Acest mod de anulare a mai fost întâlnit, nefiind un caz singular.

Rămânând la procedura amintită, vă mai prezint un exemplar: unicat planşa 2, tiraj pe hârtie poroasă cu filigran PR IV, obliterat cu ştampila AMB No 1, gara Mărăşeşti şi concomitent anulat manuscris cu cerneală de culoare violet cuprinzând data: "23/3/98".

Pentru că n-au intrat zilele în sac vom continua serialul într-un episod viitor.

Mărci austriece utilizate la Orşova

Pentru că sunt de mulţi ani un urmăritor consecvent al licitaţiilor care au ca obiect vechi piese provenite din Ardeal, Banat şi Bucovina din perioada de funcţionare a poştei austriece, rezultatele (realizările) care ies din tendinţa obişnuită îmi atrag imediat atenţia. Aşa s-a întâmplat şi cu două piese de 9 kreuzer din prima emisiune austriacă din 1850, ambele purtând obliterări ale oficiului poştal din Orşova. Click pe imagini pentru mărire.

Prima piesă este o pereche orizontală anulată cu ştampila ALT ORSOVA tip C (cu cadrul oval) relativ comună în perioada prefilatelică, dar rară pe mărcile primei emisiuni. Caracteristica tuturor amprentelor întâlnite pe mărci din emisiunea 1850 o reprezintă îmbâcsirea cu tuş a ştemplului şi aspectul neclar în general.
Ştampila "curată" arată ca în desenul de mai sus. Catalogul maghiar Gudlin de ştampile cotează amprenta acestui tip pe prima emisiune austriacă cu 800 puncte. Perechea cu pricina a fost vândută pe eBay cu 268 euro (după 16 biduri).

Aceasta este a doua piesă, tot de 9 kreuzer şi tot cu o ştampilă ALT-ORSOVA (de această dată din tipul mult mai comun (cerc simplu, fără ornamente). Perechea a fost însoţită de o notiţă olografă a cunoscutului expert Ulrich Ferchenbauer, potrivit căreia ea prezintă pe verso varietatea cunoscută (în limba germană) sub numele de "Maschinen Abklatsch", iar datorită acestei caracteristici piesa ar fi mult mai rară decât o pereche "normală". În opinia mea însă varietatea este aşa de slab vizibilă încât piesa nu ar merita o atenţie deosebită.
Aceasta este nota olografă amintită mai sus.
Se pare că opinia mea privind caracterul relativ comun al piesei nu a corespuns cu opiniile altor amatori, întrucât perechea a fost vândută cu 445 euro, după 37 biduri!!! Un asemenea rezultat pentru un abklatsch nu am întâlnit nici măcar pentru piese cu varietatea de tipar bine vizibilă oferite în licitaţiile mari, de aceea tind să cred că preţul final a fost manipulat prin biduri dirijate.

vineri, 22 septembrie 2017

Apariţie surpriză a unui lot de întreguri poştale

Cei care urmăresc piesele româneşti pe portalul eBay au avut parte nu de o singură surpriză, ci de mai multe:

- au apărut într-o singură ofertă mai multe plicuri cu marcă fixă;
- pentru prima oară au fost oferite pe piaţa liberă două plicuri a căror existenţă se bănuia, dar care nu erau în fapt cunoscute;
- preţul de adjudecare a lotului constituie un record înregistrat pentru un lot de întreguri poştale, după cunoştinţa mea.

Click pe imagini pentru mărire.


Plicurile cu mărcile fixe de 5 şi de 10 bani au putut fi văzute pentru prima oară. În plus, plicul cu marca de 3 bani are un format diferit faţă de cele cunoscute.

Toate cele patru plicuri sunt eseuri în opinia mea. Mărcile fixe au fost imprimate simultan cu probele de carnete despre care am scris mai demult pe blog, datând toate din 1905. Tipurile clişeelor corespund celor utilizate la planşa 3 (3 bani), planşa 3 (5 bani), planşa 2 (10 bani) şi respectiv planşa 5 (15 bani).

Surpriza mare (mai ales pentru cei neiniţiaţi) a constituit-o nivelul preţului final de adjudecare al lotului de patru plicuri (click pe imagine pentru mărire):


Interesantă a fost şi evoluţia ofertelor în cadrul licitaţiei.


Înainte de a încheia, le recomand amatorilor să nu confunde aceste plicuri cu mărcile Spic de grâu cu desene similare. Mărcile se află într-o cu totul altă categorie şi nu au nicio legătură cu preţurile obţinute de aceste plicuri.

duminică, 10 septembrie 2017

Erori, varietăţi, curiozităţi, obliterări (2)

Continui cu încă un articol cu subiect similar celui precedent.

La marca de 5 bani albastru planşa 1 am avut norocul să dau peste o eroare identică pe două unicate (ambele aparţinând aceluiaşi tiraj cu filigran PR IV), fără să caut erorile în mod special (click pe imagine pentru mărire). Clişeul prezintă deteriorarea cadrului superior în pareta stângă, o spărtură a colţului stâng inferior cu lipsa desenului, precum şi o altă spărtură mai mică a colţului drept superior.

Pentru valoarea de 5 bani verde vă voi prezenta amestecate atât piesele din planşa 2, cât şi cele din planşa 3 (pentru că nu vreau să scap vreuna dintre cele pe care mi le-am propus să le arăt).

5 bani verde fără filigran, planşa 2, unicat care prezintă o spărtură a clişeului sub forma a două linii albe curbate: una sub baza gâtului efigiei, cealaltă plecând din spatele cefei până la piciorul drept al literei N din BANI. Vă mărturisesc că nu îmi aduc aminte să mai fi întâlnit această eroare, dar la mărcile Spic am învăţat timp de vreo 40 de ani că aproape orice este posibil.

5 bani verde planşa 3, deteriorare importantă a colţului stâng superior al clişeului.
 Aceeaşi eroare şi în cadrul unui ştraif orizontal de trei mărci (click pe imagine pentru mărire), la marca din dreapta.

5 bani planşa 3, pereche orizontală la care marca din dreapta prezintă o deformare accentuată a clişeului, precum şi erori majore (click pe imagine pentru mărire).
Cadrul vertical stâng are o spărtură caracteristică, iar cadrul din colţul drept superior este complet lipsă.

Vedem mai departe o eroare la mărci ale planşei 3 care pare similară, dar care se găseşte pe două clişee diferite. Să le vedem ca mărci unicate:
Este vorba despre deformarea colţului stâng superior. La prima vedere erorile par identice, dar dacă mărim imaginile, vedem altceva:
La prima marcă teşirea are o formă caracteristică.
La a doua marcă însă apar caracteristici diferite: colţul teşit are o altă formă, în plus mai apar  o deformare a colţului drept superior, precum şi un lumen alb, rotund, pe marginea medalionului efigiei, în faţa bărbii.
Din prima variantă vă prezint şi o pereche verticală.
Din a doua variantă vă prezint un ştraif de trei mărci (click pe imagine pentru mărire), la care eroarea este prezentă la marca din dreapta.

Aceasta este o eroare foarte frumoasă (click pe imagine pentru mărire) pe care nu sunt sigur dacă v-am mai arătat-o sau nu. Să o vedem şi într-o imagine mărită:

Revenind la planşa 2 a aceliaşi valori, vă prezint o curiozitate pe care nu am mai întâlnit-o în această formă (click pe imagine pentru mărire):
Nu ştiu dacă urma de culoare de sub cadrul inferior este un rezultat al ancrasării planşei ori este o eroare.

Dacă tot am amintit de ancrasarea planşei doi, să vedem două exemplare semnificative:
După aspectul tiparului, după prezenţa multor pete mici de culoare în zone unde acestea nu ar trebui să se găsească şi după lipsa contrastului efigiei aş trage concluzia că o bună parte a clişeelor planşei au devenit destul de uzate încât să determine oficialii Poştei să comande o planţă nouă (planşa 3 din care am prezentat mai multe exemplare mai sus).

Ne întoarcem la planşa 3. Ea a fost imprimată mai târziu în culoare schimbată, verde gălbui mat şi verde-oliv în loc de verde albăstrui şi verde smarald. O parte dintre erorile întâlnite la culoarea iniţială se regăsesc şi la mărcile imprimate în culoarea schimbată, ca aceste exemplare prezentând colţul stâng superior deformat (click pe imagine pentru mărire):
La marca din dreapta uzura clişeului îşi spune cuvântul, cadrul vertical drept lipsind pe o mică porţiune deasupra colţului inferior.
Desigur că se întâlneşte şi cealaltă variantă a colţului deformat:

Reîntâlnim şi o altă eroare pe culoarea schimbată (click pe imagine pentru mărire):
Colţul drept superior lipsă este însoţit de această dată şi de lipsa parţială a cadrului drept, precum şi d elipsa colţului drept inferior (cauzate probabil de uzura clişeului).

Frumoasa eroare localizată la colţul stâng superior se întâlneşte şi la culoarea schimbată.

Încă o eroare frumoasă la marca de 5 bani verde-oliv, planşa 3.

Continuăm întrun articol viitor.