Îi atenţionez pe cititorii permanenţi sau ocazionali că nu sunt interesat de achiziţii (nici măcar de chilipiruri), nu fac comerţ, nu fac evaluări şi expertize, nu fac niciun fel de intermedieri şi nu asigur servicii de ştiri sau consultanţă
.

luni, 27 ianuarie 2020

Ministerul Culturii promovează un proiect de act normativ parţial ilegal

Proiectul de Ordonanță pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil poate fi consultat pe pagina Ministerului Culturii.

Am înaintat în termenul legal propriile observaţii la acest proiect de ordonanţă, care se referă la următoarele.

1. Pragul de 50 ani vechime propus la art. 35, alin. (5.1) încalcă pragurile de vechime şi valoare cuprinse în Anexa nr. 1 din Regulamentul (CE) nr. 116/2009 privind exportul bunurilor culturale. Bunurile culturale care nu îndeplinesc pragurile minime din anexa menţionată au regim de circulaţie liberă în afara teritoriului UE şi beneficiază implicit de acelaşi regim de liberă circulaţie şi înăuntrul teritoriului UE.

2. României îi este interzis să promoveze reglementări interne mai restrictive decât cele din legislaţia europeană, deoarece nu a primit aprobarea Consiliului Europei prevăzută la art. 114 din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene.

3. Prin promovarea cu bună ştiinţă a unei reglementări interne care diferă de legislaţia Uniunii Europene se încalcă prevederile art. 148 alin. (2) din Constituţia României, precum şi prevederile art. 22 din Legea nr.24/2000 (republicată) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Promovarea unei astfel de propuneri legislative poate atrage răspunderea administrativă şi penală pentru iniţiator.

4. Afirmaţia "Nu se referă la acest aspect" înscrisă în Nota de fundamentare la Secţiunea a 5-a, pct. 3 poate constitui fals în acte publice.

Faţă de cele arătate, am propus retragere proiectului de ordonanţă şi refacerea acestuia în conformitate cu Constituţia României şi Dreptul comunitar.

duminică, 5 ianuarie 2020

O superbă reclamă filatelică postclasică

Reclamele filatelice ale negustorilor de timbre anterioare anului 1900 nu sunt la fel de comune cum sunt corespondenţele filatelice din aceeaşi perioadă, pentru simplul fapt că numărul negustorilor era mult mai mic, iar fondurile necesare realizării unor stocuri de mărci care să conteze cât de cât erau semnificative, mai ales pentru angrosişti.

Piesa de mai jos a fost descoperită de un colecţionar de origine română din Canada şi ulterior postată pe un portal de licitaţii online.


La prima examinare corespondenţa pare a fi un imprimat extern francat corect cu 5 bani, expediat în toamna anului 1896 din Bucureşti în Germania, la Berlin. Frumuseţea piesei vine abia după ce se examinează şi textul ofertei de la interior (click pentru mărire).


Preţurile din ofertă sunt exprimate în mărci germane. Sunt foarte interesante proporţiile la compararea preţurilor între diferitele emisiuni, care (cu puţine excepţii) s-a păstrat până astăzi.

Deşi este vorba despre corespondenţa unui negustor, piesa este una reprezentativă pentru istoria filateliei româneşti.

vineri, 3 ianuarie 2020

Varietăţi nesemnalate de 75 de ani

La mulţi ani, stimaţi cititori!

Iată că blogul intră în cel de-al 10-lea an, cu bune şi cu mai puţin bune. Chiar de la început sunt obligat să-mi cer scuze pentru pauza cam mare de la precedenta postare, pauză în parte calculată, în parte nedorită însă.
Calculată, deoarece al urmărit ca articolul precedent să rămână pe prima pagină un timp cât mai îndelungat, pentru a avea cât mai mulţi colecţionari posibilitatea de a vedea cam pe unde ne îndreaptă nişte funcţionari bugetari (pe care, am impresia, îi cam doare şi-n bască, şi-n başcheţi de patrimoniu, ci urmăresc cu totul altceva; voi reveni asupra subiectului, pentru că între timp au fost supuse dezbaterii publice mai multe rapoarte de analiză a legislaţiei referitoare la patrimoniu şi vă voi prezenta mai multe detalii).
Pauză nedorită, pentru că am fost obligat să trec un hop medical neaşteptat şi am fost în covalescenţă o perioadă ceva mai lungă.

Revin asupra subiectului.

De mai multe ori am subliniat în articolele mai vechi necesitatea studiului modului de confecţionare a planşelor/cilindrilor de tipar la emisiunile uzuale, deoarece acestea se pretează cel mai bine descoperirii unor varietăţi nesemnalate datoită tirajelor mari şi probabilităţii mari de confecţionare a unor planşe/cilindri noi.

Semnalarea de faţă vizează trei valori ale uzualelor Mihai din perioada 1943-1945. Toate trei vizează alinieri diferite ale clişeelor în coală pe anumite rânduri/coloane.

Un prim exemplu apare la valoarea-cheie a uzualelor cu filigran monogramă MM. Clişeele de pe ultimul rând al blocului (click pe imagine pentru mărire) sunt uşor deplasate spre dreapta, dând naştere (cel mai probabil) la 10 perechi verticale cu clişee nealiniate sus-jos. Nu posed o coală întreagă şi de aceea n-aş putea preciza între care rânduri din coala comercială de 100 exemplare apare varietatea.

Al doilea exemplu se întâlneşte la valoarea de 400 lei pe hârtie gri din seria de uzuale aşa-zise "Mihai - format englez". Spaţiul dintre coloanele 5 şi 6 din blocul de mai sus (click pentru mărire)este mult mai mare (mai lat) decât spaţiile dintre celelalte coloane. Presupun că varietatea apare chiar pe mijlocul colii comerciale de 100 exemplare. Foarte interesant este faptul că aceeaşi varietate se întâlneşte şi la valoarea de 10 lei brun cu acelaşi model, tot pe hârtie gri (dar numai la una dintre cele două tipuri de coli comerciale).

Al trelea şi ultimul exempluapare la valoarea de 480 lei "format englez" pe hârtie gri, la care apare o nealiniere pe verticală a clişeelor între coloanele 4 şi 5 (dar bănuiesc că provine de la mijlocul colii comerciale de 100 de exemplare.

Este păcat că după 75 de ani aceste varietăţi nu au fost semnalate încă. Este posibil ca varietăţi similare să apară şi la alte valori. Sunt varietăţi care, în opinia mea, ar trebui să fie incluse într-un catalog specializat.

Dacă mi-au mai scăpat greşeli de culegere vă cer scuze, dar am scris mai mult în orb, procopsindu-mă şi cu o afecţiune oculară.

Vă doresc tuturor un an 2020 cât mai bun, cât mai rodnic.