Îi atenţionez pe cititorii permanenţi sau ocazionali că nu sunt interesat de achiziţii (nici măcar de chilipiruri), nu fac comerţ, nu fac evaluări şi expertize, nu fac niciun fel de intermedieri şi nu asigur servicii de ştiri sau consultanţă
.

miercuri, 7 noiembrie 2012

Tehnoredactarea computerizată (9). Interfaţa programului QuarkXPress

Episoadele anterioare: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

Câteva precizări

În acest episod mă voi referi la versiunea 8.51 pentru Windows a programului QuarkXPress, cea standard (QuarkXPress mai este distribuit şi sub forma unui pachet mai complex, QuarkXPress Server). Deşi nu este ultima versiune a programului (care este 9.3), în ceea ce priveşte interfaţa rezervată proiectelor destinate printului nu sunt modificări notabile.
Presupun că mă adresez unor cititori familiarizaţi cu operaţiile de bază cu fişiere în cadrul sistemului de operare, de aceea nu voi intra în detalii de acest gen.

Interfaţa

Odată lansat programul, utilizatorul are în faţă fereastra din imaginea de mai jos (click pentru mărire).


În partea superioară se află bara cu comenzi, în partea stângă, aşezată în poziţie verticală, se distinge bara de butoane a uneltelor de lucru, în partea dreaptă sunt vizibile câteva palete destinate anumitor funcţii sau proprietăţi, în colţul stâng inferior sunt câteva butoane destinate managementului layout-ului, iar dreptunghiul orizontal de culoare cenuşie de la mijloc, din partea inferioară, este paleta de măsurători (inactivă în imagine).
În centru este vizibil un document de lucru.
Voi lua fiecare element în parte şi voi explica rolul său.

Butoanele uneltelor

Pentru crearea unui element grafic care urmează să fie aşezat în pagină există mai multe unelte de lucru, fiecare având rezervat un buton specific.


Bara de butoane arată ca în imaginea de mai sus (cu excepţia ultimelor două butoane de jos, care nu există în versiunea standard a programului). Unele butoane au în colţul drept inferior câte o mică săgeată de culoare neagră, care indică existenţa unor butoane pentru unelte suplimentare, care se "ascund" în condiţii normale de lucru.
Pentru activarea unei unelte se poate face click cu mouseul pe butonul său, sau se poate apela la "scurtătură" (fiecărei unelte corespunzându-i litera trecută în dreptul ei). Pentru accesarea uneltelor "ascunse" se face click stânga pe butonul respectiv şi se tine apăsat, până când apar celelalte butoane. O altă posibilitate de selectare a uneltei dorite este apăsarea repetată a tastei corespunzătoare uneltei, la fiecare apăsare devenind activ butonul uneltei următoare din "serie".
Să vedem la ce serveşte fiecare unealtă.

Unealta Item (sau tasta V de pe tastatură) serveşte la selectarea, mutarea şi redimensionarea unui element (casetă, linie sau grup de elemente). Dacă este selectată altă unealtă, se poate trece temporar la unealta Item ţinând apăsată tasta Ctrl.

Unealta Text Content (T de pe tastatură) serveşte la crearea casetelor de text şi la lucrul cu textul din casetele selectate (active). Următoarele două butoane sunt destinate pentru realizarea legăturii între două casete consecutive de text (unealta Linking), ori pentru întreruperea unei legături existente (unealta Unlinking).

Unealta Picture Content (R pe tastatură) serveşte la crearea casetelor de imagine şi la manipularea imaginilor din aceste casete.

Unealta Box (B pe tastatură) este destinată creării de casete dreptunghiulare, ovale sau sub formă de stea. Pentru crearea unor casete de formă pătrată sau perfect circulară, odată cu efectuarea operaţiunii "drag" (tragere) se ţine apăsată tasta Shift de pe tastatură. Ultimul buton din rândul uneltelor de tip box este destinat creării aşa-numitelor Composition Zones (voi aborda subiectul într-un episod viitor, este vorba de pagini sau porţiuni de pagini asupra cărora se poate interveni pentru prelucrare/modificare de pe o altă staţie de lucru din cadrul reţelei locale).

Unealta Line (L pe tastatură) este destinată creării de linii drepte. Atunci când se creează o linie, dacă se ţine apăsată tasta Shift de pe tastatură, linia se va orienta automat la unghiuri de 45 sau 90 de grade.

Unealta Bézier (P pe tastatură) este destinată creării liniilor de tip Bézier. Cu ajutorul butoanelor următoare, pe o linie Bézier se pot adăuga sau elimina puncte. Butonul cu o icoană sub formă de compas ajută la transformarea punctelor de pe liniile Bézier (puncte de colţ sau puncte pe curbe), precum şi la modificarea poziţiei punctelor şi a formei curbelor (dreptelor) pe care se sprijină acestea. Cu ajutorul "foarfecii" se poate tăia o linie de tip Bézier. Penultimul buton este destinat selectării unui punct (sau a mai multor puncte, dacă se ţine apăsată tasta Shift de pe tastatură) în vederea modificării pozişiei lor sau a formei curbelor pe care sunt aşezate. Dacă se face click pe un punct, ţinându-se apăsată tasta Alt de pe tastatură, punctul selectat se transformă într-un punct simetric.
Despre crearea modificarea şi manipularea liniilor şi curbelor tip Bézier voi scrie într-un episod viitor, deoarece este un subiect ceva mai dificil.
Ultimul buton este destinat trasării unei linii libere, cu o formă oarecare.

Uneltele Zoom (Z pe tastatură) şi Pan (X pe tastatură) sunt destinate măririi/micşorării procentajului de vizualizare, respectiv deplasării în fereastra documentului a porţiunii de pagină vizualizate.

Bara cu butoanele uneltelor poate fi aşezată în poziţie verticală (ca în imaginea de mai sus), dar i se poate modifica afişarea şi în poziţie orizontală prin efectuarea unui click dublu cu mouseul pe bara de titlu, ţinând apăsată tasta Ctrl de pe tastatură.

Atunci când se lucrează la alte tipuri de documente (un layout interactiv sau un document pentru web), bara butoanelor pentru unelte se modifică.

Meniurile de comenzi

Bara de meniuri este poziţionată în partea superioară a ferestrei programului.


Meniul File este destinat pentru:
- crearea unui proiect nou, a unei biblioteci sau a unei cărţi;
- deschiderea unui proiect, biblioteci sau cărţi salvate anterior;
- închiderea proiectului curent;
- salvarea proiectului curent;
- salvarea sub un alt nume a proiectului curent;
- revenirea la stadiul proiectului salvat anterior;
- importul textului sau imaginilor;
- salvarea textului din caseta curentă/proiectul curent;
- salvarea imaginii selectate sau a tuturor imaginilor din cadrul proiectului;
- preluarea diferitelor proprietăţi ale altor proiecte de către proiectul curent;
- exportul proiectului curent sub altă formă de fişier;
- realizarea unui raport şi/sau a colecţiei de elemente utilzate în proiectul curent;
- organizarea colaborării mai multor utilizatori pe proiectul curent;
- realizarea/utilizarea unui set de reguli şi specificaţii referitoare la proprietăţile/manipularea proiectului;
- printarea documentului;
- ieşirea din program.


Meniul Edit conţine o serie de comenzi care nu ar mai trebui să aibă secrete pentru utilizatori (Undo, Redo, Cut, Copy, Paste). În afara acestora se mai află o serie de comenzi destinate pentru:
- lipirea fără formatare a textului aflat în clipboard;
- lipirea obiectelor copiate de pe altă pagină pe o nouă pagină, în poziţia exactă în care se găsesc pe pagina respectivă;
- lipirea "specială" (comandă existentă numai în versiunea pentru Windows a programului) a unui obiect prin utilizarea tehnologiei OLE implementare de Microsoft în Windows (comandă eliminată în versiunea 9);
- ştergerea unui obiect;
- selectarea tuturor obiectelor sau întregului conţinut al unei casete de text;
- comenzile Links, Object şi Insert Object fac uz tot de tehnologia OLE din Windows, dar au fost eliminate în versiunea 9;
- vizualizarea conţinutului clipboardului;
- căutarea şi înlocuirea unui text sau caracter;
- căutarea şi înlocuirea/modificarea unui tip de obiect cu anumite proprietăţi;
- accesarea preferinţelor generale ale programului;
- vizualizarea foilor de stil, crearea unora noi, modificarea sau ştergerea celor existente, importarea unor foi noi din alte proiecte; (în versiunea 9 a fost introdusă o comandă nouă, destinată accesării/creării/modificării foilor de stil condiţionale);
- vizualizarea seturilor de culori atribuite unui proiect şi modificarea acestora;
- vizualizarea şi modificarea regulilor de despărţire în silabe şi pentru începuturile şi sfârşiturile de paragrafe (programul are înglobate dicţionare pentru despărţirea în silabe pentru 38 de limbi!);
- vizualizarea şi modificarea seturilor de preferinţe pentru liste;
- vizualizarea şi modificarea stilurilor de linii (continue, punctate etc.);
- vizualizarea şi modificarea efectelor speciale pentru caractere de început de paragraf;
- vizualizarea şi modificarea stilurilor de redare (pentru printare sau export al proiectului în alt tip de fişier);
- modificarea limbii interfeţei de utilizator a programului (meniurile şi celelalte elemente ale interfeţei pot fi redate în 18 limbi diferite);
- vizualizarea şi modificarea seturilor predefinite de linii şi caroiaje de ghidare;
- crearea şi editarea linkurilor şi ancorelor;
- comenzile Variables şi Interactive Menus se utilizează numai la proiecte interactive (care urmează să fie exportate în formatul Flash);
- stabilirea şi/sau editarea culorilor sursă/destinaţie în cadrul managementului de culoare;
- vizualizarea şi editarea stilurilor de subliniere a caracterelor/cuvintelor;
- următoarele patru comenzi sunt destinate proiectelor pentru web;
- vizualizarea şi modificarea stilurilor specifice diverselor obiecte utilizate în proiect (casete şi linii, fiecare cu proprietăţile lor).

Meniul Style este unul interactiv, conţinutul lui depinzând de tipul obiectului selectat.


Meniul Style pentru casete de text conţine comenzile uzuale pentru formatarea textului: fontul utilizat, mărimea acestuia, culoarea, nuanţa, opacitatea caracterelor, scalarea orizontală/verticală faţă de lăţimea/înălţimea standard a caracterelor, spaţiul între două caractere sau între caractereles selectate, poziţionarea pe verticală a caracterelor faţă de linia de bază, alinierea textului în cadrul paragrafului, distanţa între rândurile unui paragraf, atributele paragrafului, setarea/modificarea taburilor şi a liniilor care preced/urmează unui paragraf, setarea foilor de stil pentru paragraf, setarea stilurilor obiectelor, răsucirea textului (orizontal sau vertical), crearea şi editarea hiperlinkurilor şi ancorelor în cadrul textului.


Meniul Style pentru casete de imagine conţine comenzi pentru setarea/modificarea opacităţii casetei, pentru vizualizarea în negativ a imaginii (numai pentru imagini în standardul CMYK), pentru întoarcerea pe orizontală sau verticală a imaginii, pentru centrarea imaginii faţă de cadrul casetei, pentru aducerea formei imaginii importate la forma casetei, pentru scalarea dimensiunilor casetei la dimensiunile imaginii importate, pentru atribuirea unui hiperlink sau a unei ancore la o imagine şi pentru accesarea meniului conţinând efectele şi filtrele care se pot aplica unei imagini importate.

Meniul Style pentru linii (nu am mai făcut captura imaginii acestui meniu) cuprinde comenzile necesare pentru stabilirea stilului liniei (simplă, dublă, punctată etc.), a stilului capetelor de linie (simple sau cu săgeată), pentru stabilirea lăţimii, culorii, nuanţei, gradului de opacitate a unei linii şi pentru atribuirea unui hiperlink sau unei ancore la o linie.


Meniul Item este unul bogat în comenzi. El cuprinde comenzi utilizate pe de o parte stabilirii şi/sau modificării proprietăţilor unui obiect, pe de altă parte pentru manipularea obiectelor selectate. Astfel, se pot stabili proprietăţi precum culoarea şi opacitatea separat pentru cadru şi separat pentru fundalul unei casete, precum şi grosimea şi stilul cadrului acesteia. Se mai pot stabili dacă o casetă aşezată peste un text face textul să "fugă" şi la ce distanţă, se pot activa şi utiliza selecţii/măşti create la imaginile importante. De asemenea, se pot face o serie de manipulări ale obiectelor:
- duplicarea, multiplicarea şi ştergerea obiectelor;
- gruparea şi blocarea poziţiei obiectelor selectate;
- modificarea ordinii de suprapunere a obiectelor;
- combinarea obiectelor sau spargerea unui obiect în mai multe obiecte;
- alinierea obiectelor între ele sau faţă de pagină şi repartizarea uniformă automată a spaţiului dintre obiecte;
- transformarea unui tip de obiect în al tip de obiect;
- modificarea tipului de conţinut pentru o casetă;
- editarea formei unei casete, a transparenţei şi a măştii acesteia;
- modificarea proprietăţilor liniilor/curbelor Bézier;
- aplicarea efectului drop shadow unui obiect;
- crearea aşa-numitelor "Composition Zones";
- lansarea miniaplicaţiei destinate multiplicării inteligente a obiectelor;
- crearea unei casete noi pe baza unei măşti dintr-o imagine importată;
- scalarea (mărirea/micşorarea) unui obiect, unui grup de obiectel sau a întregului proiect.
Tot în acest meniu mai există o serie de comenzi destinate proiectelor web.


Meniul Page conţine comenzi destinate inserării, ştergerii sau mutării unei/unor pagini, editării secţiunilor unui proiect, precum şi vizualizării şi editării seturilor de linii şi caroiaje de ghidare aflate pe paginile-şablon. Tot aici sunt comenzi care permit navigarea în cadrul proiectului curent, la pagina următoare/precedentă sau la ultima/prima pagină, sau la o pagină anumită.
Tot aici se poate stabili dacă în fereastra documentului este vizualizat documentul propriu-zis sau paginile-şablon ale acestuia.

Meniul Layout permite adăugarea, ştergerea sau duplicarea unui layout din cadrul proiectului curent, vizualizarea/modificarea caracteristicilor şi proprietăţilor layoutului curent, activarea colaborării pentru layoutul curent, precum şi navigarea între diferitele layouturi din cadrul unui proiect.


Meniul Table este destinat pentru crearea, manipularea şi modificarea tabelelor. Din nefericire pentru această minune de program, acesta este un capitol căruia programatorii încă nu i-au acordat atenţia cuvenită, una din cauze fiind însă aceea că programul manipulează excelent textul aranjat tabular sub formă de paragraf, multe din proprietăţile unui tabel adevărat fiind suplinite de această capacitate.


Meniul View permite scalarea documentului în fereastra sa, precum şi arătarea/ascunderea unor elemente precum linii de ghidare, marginile casetelor, caroiajelor, riglelor etc. Una din comenzi permite afişarea layoutului conform setărilor curente din cadrul managementului de culoare utilizat.


Meniul Utilities permite accesarea utilitarelor conexe ale programului. O parte din aceste utilitare necesită cunoştinţe avansate de operare (ele fiind prezentate în episoade viitoare), dar există şi utilitare întâlnite şi în procesoarele de texte mai "domestice".


Meniul Window are pe de o parte comenzi implementate în toate programele care funcţionează sub una din versiunile sistemului MS Windows, iar pe de altă parte permite accesul la paletele specifice anumitor setări/funcţii/proprietăţi. Cu ajutorul comenzii "Palette Sets" se pot crea seturi personalizate de palete active, în funcţie de natura proiectului curent.


Meniul Help este important deoarece permite apelarea manualului utilizatorului. Din acest meniu se poate face însă şi administrarea licenţei programului, precum şi verificarea existenţei unor update-uri.

Meniurile contextuale

Ca orice program care se respectă, QuarkXPress poate afişa meniul contextual al unui obiect selectat, prin efectuarea unui click dreapta cu mouseul.

Paleta de măsurători


Această paletă (click pe imagine pentru mărire) are o formă care se modifică în funcţie de obiectul selectat. În partea superioară, sub forma unor butoane, sunt acesabile mai multe seturi de proprietăţi în funcţie de comenzile care se urmăresc a fi date pentru modificarea obiectului selectat.

Alte palete

Din meniul Window se pot deschide o serie de palete care ajută utilizatorul la selectarea sau setarea anumitor proprietăţi pentru layout sau pentru un obiect.


În imagine este reprezentată paleta "Page Layout", care permite manipularea paginilor proiectului curent.
Lista completă a paletelor de care dispune programul poate fi urmărită în maniul Window.

Controlul afişării layoutului


Elementele de control sunt dispuse în colţul stâng inferior al ferestrei programului. De aici se pot stabili manual procentul de vizualizare pentru layout, pagina curentă, saltul de la pagina layoutului la pagina şablon a acestuia, divizarea ferestrei layoutului curent (pentru vizualizarea concomitentă a unor elemente diferite sau a aceluiaşi element la procente diferite de mărire) şi efectuarea rapidă a exportului layoutului curent.


Prin apăsarea triunghiului cu vârful în sus se afişează paginile layoutului curent sub forma unor mici icoane.
Triunghiurile cu vârfurile la stânga/dreapta permit navigarea la pagina precedentă/următoare în cadrul layoutului.

Divizarea ferestrei se poate face orizontal, sau vertical.


În captura de ecran de mai sus, fereastra este divizată vertical, vizualizându-se în ambele jumătăţi aceeaşi pagină din layoutul curent, la procente diferite însă.

Cred că realizaţi faptul că acest program este unul deosebit de complex. În episoadele viitoare voi continua prezentarea facilităţilor pe care ni le pune la dispoziţie, încercând să scriu despre ceva care nu prea apare în manuale, şi anume despre tehnici specifice de lucru.

(Va urma)

©2012 Max Peter. Toate drepturile rezervate

2 comentarii:

  1. Răspunsuri
    1. Cu excepţia programelor de animaţie/video, toate celelalte programe de grafică seamănă între ele.

      Ștergere