Îi atenţionez pe cititorii permanenţi sau ocazionali că nu sunt interesat de achiziţii (nici măcar de chilipiruri), nu fac comerţ, nu fac evaluări şi expertize, nu fac niciun fel de intermedieri şi nu asigur servicii de ştiri sau consultanţă
.

miercuri, 28 noiembrie 2012

S-a făcut ultimul pas premergător liberalizării complete a serviciilor poştale

Printr-un comunicat dat publicităţii astăzi, ANCOM a anunţat că cele două decizii care vizează liberalizarea completă a serviciilor poştale începând cu 1 ianuarie 2013 au fost discutate cu reprezentanţii industriei de profil.
O decizie vizează condiţiile de întocmire şi auditare ale situaţiilor financiare separate pe care le va întocmi CN Poşta Română, iar cealaltă are ca obiect de reglementare condiţiile şi procedura de desemnare, precum şi desemnarea furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale.
După 31 decembrie 2012, când expiră dreptul exclusiv al CNPR de a presta servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenţă, indiferent dacă livrarea acestora este accelerată sau nu, a căror greutate este mai mică de 50 de grame şi al căror tarif este mai mic de 2 lei, orice furnizor de servicii poştale va avea dreptul de a furniza acest tip de servicii.
În acelaşi timp, calitatea de furnizor de serviciu universal a CNPR se extinde cu un an, respectiv până la data de 31 decembrie 2013, dat fiind faptul că, în prezent, cadrul legislativ naţional este în curs de modificare, în vederea respectării, de către România, a obligaţiei de a transpune legislaţia comunitară din domeniu, asigurând în continuare dreptul utilizatorilor de a beneficia de un set minim de servicii poştale la o anumită calitate în orice localitate de pe teritoriul României prin intermediul mecanismelor serviciului universal.
De asemenea, Autoritatea a stabilit un nou mecanism de finanţare a furnizării serviciului universal, respectiv compensarea costului net prin intermediul unui fond de serviciu universal. Costul net al furnizării serviciului universal reprezintă pierderile înregistrate de furnizorul de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în această calitate.
Printre aceste obligaţii se numără şi cea de a asigura, în fiecare localitate de pe teritoriul României, cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la locuinţa fiecărei persoane fizice şi la sediul fiecărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puţin de 5 zile pe săptămână, la aceleaşi tarife, inclusiv în zonele geografice greu accesibile sau cu densitate scăzută a populaţiei, acolo unde cantitatea de corespondenţă este mică.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu