Îi atenţionez pe cititorii permanenţi sau ocazionali că nu sunt interesat de achiziţii (nici măcar de chilipiruri), nu fac comerţ, nu fac evaluări şi expertize, nu fac niciun fel de intermedieri şi nu asigur servicii de ştiri sau consultanţă
.

marți, 21 iunie 2011

Ultima oră: Se înfiinţează Institutul Naţional al Patrimoniului

În Monitorul Oficial nr. 429 din 20 iunie a.c., a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 593/08.06.2011 privind organizarea organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului. Iată, pe scurt, câteva prevederi din acest act normativ, care au sau ar putea avea legătură cu domeniul nostru:

Institutul Naţional al Patrimoniului este instituţie public de importanţă naţională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. Sediul instituţiei se află în Bucureşti, str. Enichiţă Văcărescu nr. 16, sectorul 4 (art. 1).

Câteva din atribuţiile institutului (art. 2 – sunt redate numai cele de interes pentru noi):

o) administrează fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic și biblioteca, care sunt proprietatea publică a statului român;

p) gestionează Registrul specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici, precum și procedurile de atestare și înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;

ț) realizează și pune în valoare, în interes public, baze naționale de date, registre și depozite pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural imaterial și resursele informaționale asociate, care cuprind: instituții, persoane, locuri, evenimente, bibliografii, date statistice, imagini, înregistrări video și audio, hărți și alte informații. Acestea includ: baza națională de date a inventarului patrimoniului cultural național mobil și a patrimoniului clasat, baza națională de date a Repertoriului arheologic național — RAN și sistemul informațional geografic aferent, Sistemul informatic de administrare a cercetărilor arheologice — ACERA, baza națională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber — ETNOMON, Registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal, Catalogul colectiv național al cărții vechi și Catalogul colectiv național al manuscriselor medievale, baza de date a Repertoriului patrimoniului imaterial, baza de date bibliografice și biblioteca digitală a patrimoniului cultural, baza de date a specialiștilor și Registrul experților în domeniul patrimoniului cultural mobil, Registrul arheologilor, baza de date a muzeelor și colecțiilor și altele;

u) centralizează și procesează datele primite de la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, de la operatorii culturali și din alte surse, asigură evidența informatizată, administrarea documentelor și fișierelor destinate actualizării bazelor de date, arhivarea acestora și publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;

v) cercetează și pune în valoare informațiile cuprinse în bazele de date și din alte surse; acordă asistență de specialitate privind valorificarea documentar-științifică a informației și publică repertorii, cataloage, bibliografii, ghiduri, dicționare, facsimile digitale și altele;

w) îndeplinește funcția de agregator național în procesul de implementare a Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a României — componentă a bibliotecii digitale europene — Europeana.eu, asigurând interfața dintre furnizorii de conținut, respectiv instituții publice sau alte organizații deținătoare de resurse culturale, și serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar;

x) elaborează norme, standarde, instrumente de evidență, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru documentarea bunurilor culturale și realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe și proiecte în domeniul patrimoniului cultural;

z) întreține și dezvoltă site-ul web al patrimoniului cultural din România E-patrimoniu.ro, portalul național Culturalia.ro, alte site-uri web tematice și portaluri de interes național, participă la rețele europene și internaționale de date;

aa) administrează bazele de date, arhivele de documente și imagini pe suport clasic și digital, precum și fototeca istorică a patrimoniului cultural, care sunt proprietatea publică a statului român;

bb) reprezintă Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în Sistemul integrat de gestiune a informațiilor pentru protecția patrimoniului cultural mobil și a bunurilor culturale, în alte rețele, parteneriate, comisii interministeriale și proiecte naționale și internaționale legate de noile tehnologii informatice și de comunicare în domeniul cultural;

cc) stochează inventarele privind bunurile culturale mobile clasate și documentele care au stat la baza operațiunilor de clasare.

Ca o opinie personală, probabil că nici sub această nouă formă în institut nu va exista niciun specialist care să aibă cunoştinţe cât de cât necesare din domeniul filateliei şi al istoriei poştale. Cât despre realizarea şi utilizarea acelor baze de date (nu neapărat cu piese filatelice, sunt de interes şi lucrări vechi bibliofile, şi hărţi vechi), nu cred că putem avea vreo speranţă, pentru că totul se va concretiza într-o schemă, unde nişte funcţionăraşi vor ocupa nişte posturi, pentru care vor încasa nişte bani, patrimoniul cultural mobil fiind desconsiderat ca şi până acum. Dacă vorbim de furnizarea de informaţii, deşi scrie clar în reglementare ce vor avea de făcut aceşti băieţi, probabil totul va fi bine ferecat. Deşi proiectul Europeana.eu are deja ceva vechime, încercaţi să găsiţi ceva românesc pe acolo.

Să dea Dumnezeu să mă înşel eu de această dată!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu