Îi atenţionez pe cititorii permanenţi sau ocazionali că nu sunt interesat de achiziţii (nici măcar de chilipiruri), nu fac comerţ, nu fac evaluări şi expertize, nu fac niciun fel de intermedieri şi nu asigur servicii de ştiri sau consultanţă
.

duminică, 29 mai 2011

David Feldman - un regal de filatelie (4)

Fiindcă merită, am zis să continui cu serialul început, referitor la ultima licitaţie a casei David Feldman. Pentru că au fost piese din care se poate învăţa (bineînţeles, cine doreşte acest lucru). Dar să continuăm: urmează la rând "litografiatele".

Acesta este un imprimat datat februarie 1866, francat cu un unicat de 2 parale Cuza pe hârtie vărgată vertical, expediat de la Brăila la Bucureşti. Francaturile simple cu marca de 2 parale Cuza sunt foarte rare. După Heimbüchler, se cunos până în şase astfel de piese.

Recipisa de mai sus este o frumuseţe de piesă. Este francată cu o pereche şi două unicate de 5 parale Cuza, o marcă extrem de rară în stare circulată (autentic, că falsuri sunt cu duiumul). Este datată decembrie 1865, fiind expediată de la Târgu-Frumos (pe faţă este o frumoasă ştampilă cu agrafă) la Iaşi.

Scrisoarea corespunde tarifului simplu, de 20 parale, acoperit prin francarea cu două perechi din marca de 5 parale Cuza. A fost expediată de la Huşi la Fălticeni. Nu se cunosc decât câteva astfel de francaturi, piesa fiind deosebit de rară.

Imprimat cu francatură simplă de 2 bani "Favorit" 1868, expediat de la Galaţi la Bucureşti, Francaturile simple ale mărcii de 2 bani sunt foarte rare.

O frumoasă recipisă de primire, francată conform tarifului, cu 5 bani (câte un unicat din mărcile de 2 bani 1868 şi 3 bani 1870), expediată în ianuarie 1871 de la Bucureşti la Iaşi. Este o piesă deosebit de decorativă.

Imprimat expediat în iulie 1872, de la Craiova la Bucureşti (tariful pentru imprimate a fost deja mărit de la 2 la 3 bani, începând cu 15 octombrie 1870), francat cu un unicat de 3 bani 1870. Şi această francatură simplă este rară, iar numărul pieselor cunoscute este mic. Piesa a făcut parte din colecţia Tomasini.

La prima vedere, această recipisă nu ar fi o piesă deosebită. Cu toate acestea, este a doua cea mai timpurie circulaţie cunoscută la marca de 18 bani (5 februarie 1868), fapt consemnat în certificatul semnat de Heimbüchler.

Aceasta este o scrisoare frumoasă, francată cu trei exemplare de 18 bani "favorit" 1868 (scrisoare recomandată din treapta a doua de greutate), expediată de la Vaslui la Iaşi.

Plicul de mai sus (click pe imagine pentru mărire) a fost deschis pentru expunere. Poartă o francatură colorată, o marcă de 10 bani şi două mărci de 15 bani "favorit" 1869 (tarif 40 bani), fiind expediat de la Roman la Cernăuţi (situat la acea dată în zona de graniţă austriacă). Pe faţa plicului se distinge şi o ştampilă liniară, tip "baston" a biroului telegrafo-poştal Roman. Este o piesă rară, fiind însoţită de un certificat semnat Behr.

Recipisa din imagine (click pe imagine pentru mărire) a făcut parte din colecţia Odor. Este expediată de la Bolgrad la Bucureşti, fiind francată cu o marcă înjumătăţită de 10 bani "favorit" 1869. Conform numărului de înregistrare din colţul stâng superior ("71"), este a doua în lista de inventar (alcătuită de Heimbüchler) cu cele 30 de piese francate cu mărci înjumătăţite, provenite de la biroul Bolgrad.

Şi dacă veni vorba de piesele cu mărci înjumătăţite provenite de la Bolgrad, recipisa de mai sus este datată 1871 şi este francată cu o marcă de 15 bani 1869, la acelaşi birou Bolgrad. Piesa este datată la numai două zile faţă de cea mai târzie piesă cunoscută cu o marcă înjumătăţită, fiind francată, de această dată, cu o marcă întreagă de 15 bani. A făcut parte tot din colecţia Odor.

Această scrisoare este o piesă superbă (click pe imagine pentru mărire) prin calitatea sa. Marca, un unicat de 50 bani "favorit" 1869, are o culoare deosebit de intensă, tiparul este puţin ancrasat, iar marginile sunt foarte late. Piesa (expediată de la Brăila la Genova, Italia) este semnată Raybaudi, fiind însoţită de un certificat semnat Heimbüchler.

Iată încă o scrisoare cu o francatură simplă de 50 bani, de data aceasta o piesă foarte interesantă de istorie poştală. Ea a fost expediată din Brăila (conform ştampilei-antet a expeditorului, din colţul stâng inferior, pe faţă) la Napoli, în Italia, dar marca nu a fost obliterată la plecare, ci mai târziu, cu ştampila maghiară a poştei ambulante "MOZGO POSTA / BAZIAS - PEST / (No.) 3", având pe verso ştampilele de tranzit. Nu este singura piesă cunoscută cu o obliterare a poştei ambulante maghiare, dar este foarte rară.

Scrisoare francată 15 bani (scrisoare simplă, prima treaptă de greutate, valabilă pentru zona de graniţă austriacă), expediată de la Iaşi la Iţcani, în Bucovina. Pe verso a fost aplicată ştampila de sosire a gării Iţcani (austriacă), fiind semnată de cunoscutul expert Marco Martin.

Scrisoare cu francatură simplă de 5 bani "barbă" 1871 (imprimat extern, treapta întâia de greutate), expediată de la GARA ROMAN / OFF. POSTAL la Iţcani, "Suczawa" (zona de graniţă din Bucovina austriacă). Este o francatură rară.

Aceasta este o scrisoare simplă francată cu trei mărci de 5 bani "barbă" 1871, expediată de la Iaşi la Iţcani (Bucovina austriacă). Scrisoarea prezintă un lucru pe care l-am semnalat încă de când mi-a trecut piesa prin faţa ochilor, şi anume presepararea mărcilor nedantelate cu foarfeca. Din câte ştiu, nu cred că mai există o piesă similară.

Blocul de 5 bani "barbă" de mai sus ar putea fi (conform casei Feldman) un tipar de probă, executat pe o hârtie mai moale decât cea întâlnită de regulă la această marcă. Neavând piesa în faţă, îmi este imposibil să mă pronunţ, dar chiar dacă nu ar fi aşa, orice bloc la această marcă este deosebit de rar.

Iată o altă francatură rară, cea simplă cu o marcă de 10 bani "barbă" (emisiunea iniţială, din 1871). Marca de culoare albastră a fost utilizată destul de puţin timp, fiind înlocuită de cea galbenă, cu acelaşi nominal. Scrisoarea a fost expediată de la Galaţi la Ruse, în Bulgaria, fiind considerată francată insuficient. Este o piesă foarte frumoasă de istorie poştală.

Acesta este un bloc foarte rar. Margini complete, late, cu gumă originală. Din marca de 15 bani "barbă" nu se mai cunosc în circuitul filatelic decât un bloc de 6, un alt bloc de 4 şi un ştraif de 5.

Iată un alt bloc rar: 50 bani "barbă" impresiune defectuoasă, 1872. În circuitul filatelic există foarte puţine multiple mai mari decât perechea.

Iată o a doua recipisă francată cu o marcă înjumătăţită (10 bani galben "barbă"), provenită de la biroul Bolgrad. Se cunosc numai 8 astfel de piese. A făcut parte (ca şi piesa precedentă) din colecţia Odor.

Iată o scrisoare foarte frumoasă, francată cu două mărci "barbă" dantelate, expediată în mai 1872 de la Focşani la Iţcani. Astfel de francaturi (cu mărcile dantelate) sunt rare. Este semnată de Marco Martin.

Iată o francatură excepţională: 5 bani "barbă" dantelat, ştraif orizontal de patru mărci, pe scrisoare expediată în septembrie 1872 (cu numai două zile înainte de a fi scoase din circulaţie), de la Târgovişte la Bucureşti (unde a ajuns pe 1 octombrie, dată la care au fost puse în circulaţie mărcile emisiunii Paris). Aceasta este o splendidă piesă de istorie poştală. Ex col. Odor.

Iată o altă francatură deosebit de rară: scrisoare externă (expediată de la Galaţi la Langnau, în Elveţia), francată cu o pereche de 15 bani "barbă" şi un unicat de 5 bani "barbă" dantelat. Din câte ştiu, această piesă este singura cunoscută având ca francatură această combinaţie.

Conform catalogului licitaţiei, aceasta este una dintre cele mai rare mărci clasice europene: 5 bani "barbă" dantelat cu nuanţa "zinnober", înscrisă ca atare în cataloagele internaţionale. Piesa este însoţită de certificate semnate de H. Kohler şi A. Diena.

 Iată o altă francatură neobişnuită: 15 bani "favorit" 1869 şi 10 bani "barbă" dantelat 1872, expediată de la Brăila la Viena, în aprilie 1872. Scrisoarea a făcut parte din colecţia Tomasini.

Iar în încheiere, admiraţi o piesă frumoasă, dar ceva mai târzie - 1956, perioada Republicii Populare.

Fragment de coală de 40 exemplare din marca de 1,75 lei - Recensământul, având centrul răsturnat. Se pare că este cel mai mare fragment cunoscut.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu