Îi atenţionez pe cititorii permanenţi sau ocazionali că nu sunt interesat de achiziţii (nici măcar de chilipiruri), nu fac comerţ, nu fac evaluări şi expertize, nu fac niciun fel de intermedieri şi nu asigur servicii de ştiri sau consultanţă
.

sâmbătă, 21 mai 2011

David Feldman - un regal de filatelie (2)

Continuăm cu recenzia licitaţiei cunoscutei case elveţiene cu prezentarea pieselor din prima emisiune "Cap de bour" moldoveană din 1858.

Din prima valoare, cea de 27 parale, au fost oferite nu mai puţin de 6 unicate, dintre care unul neuzat şi cinci obliterate.
Marca neuzată este una dintre cele numai două eemplare neuzate cunoscute fără niciun defect. Piesa este semnată de Pfenniger şi A. Diena şi este însoţită şi de un certificat semnat Heimbüchler, în care se specifică faptul că este o piesă "perfectă". Piesa a făcut parte din celebra colecţie Tomasini şi este una dintre cele numai 14 exemplare neuzate cunoscute din această valoare, conform inventarului actualizat întocmit de Heimbüchler.
Prima marcă obliterată de pe rândul doi poartă obliterarea FOKSCHANI MOLDOVA, fiind considerată una dintre cele mai frumoase exemplare obliterate cunoscute în prezent. Şi această piesă a făcut parte din colecţia Tomasini.
Piesa din mijloc de pe rândul secund reprezintă o raritate. Pe lângă faptul că este marca cu cele mai late margini cunoscută, poartă ştampila PIATRA MOLDOVA. De la acest birou nu se cunosc decât trei exemplare (două unicate şi una pe scrisoare - ultima regăsindu-se astăzi în Muzeul Poştal din Moscova, fostă în colecţia Witzleben - cunoscătorii probabil ştiu de ce am făcut această scurtă completare), acesta fiind cel mai frumos unicat. În certificatul semnat de Heimbüchler se specifică faptul că această piesă este cea "cu cele mai late margini cunoscute la prima emisiune".

Această scrisoare are o deosebită importanţă pentru istoria primei emisiuni, fiind scrisoarea cu CEA MAI TÂRZIE DATĂ DE CIRCULAŢIE cunoscută şi posibililă - 31 octombrie 1858. Piesa poartă multiple semnături şi este însoţită de un certificat eliberat de Heimbüchler. Ea a făcut parte din colecţii celebre: Caspary, Amundsen şi Tomasini.

O a doua scrisoare purtând un unicat de 27 de parale poartă ştampila DOROHOJ MOLDOVA, fiin singura scrisoare cu  27 parale cunoscută de la acest birou telegrafo-poştal. Piesa a făcut parte din colecţiile Leon şi Tomasini.

Din valoarea de 54 parale au fost oferite şapte unicate (trei izolate şi patru pe fragmente, cu ştampilele complete).
Piesa din mijloc, de pe primul rând se remarcă prin marginile enorme şi tiparul deosebit de ancrasat, dar şi prin ştampila deosebit de clară. Ea este considerată drept cel mai frumos exemplar de 54 parale obliterat cunoscut. Ea a făcut parte din colecţiile Caspary şi Tomasini.
Piesa din dreapta de pe primul rând poartă ştampila ROMAN MOLDOVA, din care se cunosc numai 9 exemplare unicate sau pe fragment (niciunul pe scrisoare). Ea a făcut parte din colecţiile Mondolfo şi Tomasini.
Piesa din stânga-centru este pe un mic fragment, purtând obliterarea TEKUTSCH MOLDOVA. Conform inventarului alcătuit de Heimbüchler, se cunosc 12 exemplare de 54 parale cu această ştampilă, din care 5 sunt pe scrisori, două se regăsesc în colecţia Tapling (British Library). Din cele cinci piese rămase, unul este cunoscut cu defecte, rămân deci pe piaţă numai patru exemplare "bune" purtând această ştampilă.
Piesa din dreapta-jos este o altă piesă cu o ştampilă rară, exemplare cu DOROHOJ MOLDOVA cunoscându-se numai cinci.

Din marca de 54 parale a fost oferit un singur exemplar pe scrisoare, exemplar "perfect" conform certificatului semnat de Heimbüchler. Scrisoarea are însă o reparaţie la adresa destinatarului. Piesa a trecut prin colecţiile Burrus, Hassel şi Tomasini.

Din valoarea de 81 parale nu există niciun exemplar la această licitaţie. Din valoarea de 108 parale însă au fost oferite două unicate. Ambele au mici defecte, piesa din dreapta fiind şi reparată, dar în ciuda acestui lucru, sunt mărci extrem de rare. Piesa din stânga a aparţinut colecţiei Huys-Berlingen

Din aceeaşi marcă a mai fost oferit un unicat pe o scrisoare recomandată, expediată de la Iaşi la Galaţi. Piesa este deosebit de frumoasă, cu o impresiune foarte clară. Conform inventarului alcătuit de Heimbüchler, se cunosc numai 18 exemplare pe scrisoare, din care multe nu au mai fost văzute pe piaţa filatelică din anii '50 ai secolului trecut (una se găseşte în Muzeul Poştal din Moscova). Ea a trecut prin colecţiile John Lek şi Tomasini.

(Va urma)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu