Îi atenţionez pe cititorii permanenţi sau ocazionali că nu sunt interesat de achiziţii (nici măcar de chilipiruri), nu fac comerţ, nu fac evaluări şi expertize, nu fac niciun fel de intermedieri şi nu asigur servicii de ştiri sau consultanţă
.

luni, 21 martie 2011

ANAF începe verificarea contribuabililor persoane fizice

Conform unui comunicat dat publicităţii de Mediafax, ANAF a declanşat inspecţii fiscale la persoanele fizice care au avut în 2006-2010 venituri impozabile din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală şi contracte de colaborare peste plafonul de scutire de la plata TVA prevăzut de legislaţia aplicabilă în perioada respectivă.

"În urma analizei de risc, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a constatat că există persoane fizice care au obţinut venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din contracte de colaborare şi din activităţi independente, care, deşi au depăşit plafonul de scutire de la plata TVA, nu s-au înregistrat în scopuri de TVA şi pe cale de consecinţă nu au plătit taxa cuvenită la bugetul de stat.

Printre persoanele verificate se numără jurnalişti, analişti financiari, analişti politici, artişti şi moderatori de emisiuni TV.

"Cu toate că suntem conştienţi de atacurile mediatice la care suntem şi vom fi expuşi în urma acestor inspecţii fiscale, verificările vor continua până la ultima persoană. Nimeni nu este mai presus de legea fiscală. Persoanele fizice care au obţinut aceste venituri şi au depăşit plafonul prevăzut în lege aveau obligaţia de a se înregistra ca plătitori de TVA la organele fiscale de care aparţin. Ar fi trebuit să-şi onoreze obligaţiile faţă de stat conform reglementărilor legale în vigoare", a declarat în comunicat preşedintele ANAF, Sorin Blejnar.
Pragul veniturilor anuale pentru care TVA devine obligatorie este de 35.000 de euro, la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data aderării României la UE, respectiv 3,3817 lei/euro.

O altă modificare legislativă recentă vizează tot veniturile obţinute de persoanele fizice. Astfel, în MO nr. 179/2011 a fost publicată HG nr. 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, ce aduce modificări şi completări asupra mai multor categorii de impozite şi taxe, printre care şi impozitului pe venit.

Astfel, în sfera impozitului pe venit: - Devin venituri impozabile veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deşeurilor de metal, hârtie, sticlă şi altele asemenea şi în situaţia în care acestea provin din gospodăria proprie. (pct. 7^2 din Norma metodologică de aplicare art. 42 „Venituri neimpozabile” coroborat cu pct. 152 din Norma metodologică de aplicare a art. 78 „Definirea veniturilor din alte surse”).


Ce spune art. 42 din Codul Fiscal:
În înţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile:
(...)
g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal, altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare, precum şi altele decât cele definite la cap. VIII^1 (acest capitol se referă la bunurile imobiliare).

Am încercat să contactez o persoană din cadrul ANAF - Asistenţă contribuabili, pentru a face un comentariu asupra unei potenţiale viitoare modificări a art. 42, lit. g) din Codul Fiscal. Răspunsul oficial a fost "no comment", dar neoficial (cu rugămintea de a nu i se dezvălui identitatea), persoana mi-a răspuns că "orice este posibil".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu