Îi atenţionez pe cititorii permanenţi sau ocazionali că nu sunt interesat de achiziţii (nici măcar de chilipiruri), nu fac comerţ, nu fac evaluări şi expertize, nu fac niciun fel de intermedieri şi nu asigur servicii de ştiri sau consultanţă
.

luni, 13 august 2012

Strategia de reglementare în domeniul serviciilor poştale pentru perioada 2012-2016

Printr-un comunicat dat publicităţii astăzi, agenţia de reglementare în domeniu anunţă că a adoptat Strategia de reglementare în domeniul serviciilor poştale pentru perioada 2012-2016 prin care a identificat ca direcţii principale de acţiune promovarea intereselor utilizatorilor de servicii poştale, asigurarea dreptului de acces la serviciu universal, promovarea concurenţei în sectorul serviciilor poştale, încurajarea investiţiilor şi promovarea inovaţiei.

În contextul liberalizării complete a pieţei serviciilor poştale de la 1 ianuarie 2013, ANCOM va avea în vedere necesitatea asigurării unei continuităţi în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, urmând ca desemnarea unui furnizor de serviciu universal şi stabilirea cadrului legal pentru furnizarea acestor servicii să se realizeze în acord cu necesităţile identificate. În acest sens, ANCOM va analiza oportunitatea modificării setului de servicii din sfera serviciului universal, va stabili noi condiţii de furnizare a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal şi va monitoriza respectarea acestora, va stabili modalitatea de calcul a costului net şi va identifica şi defini mecanismele de finanţare în vederea compensării acestuia, având în vedere, în principal, deschiderea accesului altor operatori de pe piaţa serviciilor poştale la serviciile rezervate până la data de 31 decembrie 2012 furnizorului de serviciu universal.

Totodată ANCOM a făcut disponibile pe pagina sa de internet, în format PDF, următoarele documente :

- Strategia de reglementare - o puteţi descărca de aici;
- Sinteza observaţiilor făcute la documentul menţionat anterior de către CN Poşta Română şi alţi furnizori de servicii interesaţi - o puteţi descărca de aici.

Bănuiesc că la nivelul companiei naţionale s-a discutat, măcar în principiu, ce se va întâmpla cu procesul de punere şi retragere în/din circulaţie a timbrelor şi efectelor poştale după 1 ianuarie 2013, dată la care încetează drepturile rezervate deţinute în prezent de CN Poşta Română. Ce se va întâmpla dacă furnizor de serviciu universal va fi desemnat altă persoană juridică? (cred că este puţin probabil, dar teoretic ar fi posibil). În ce fel va fi modificată Decizia preşedintelui ANCOM nr. 968/2011 privind planurile emisiunilor filatelice, condiţiile de emitere, tipărire, punere în circulaţie, retragere din circulaţie şi de comercializare a timbrelor şi efectelor poştale?

2 comentarii: