Îi atenţionez pe cititorii permanenţi sau ocazionali că nu sunt interesat de achiziţii (nici măcar de chilipiruri), nu fac comerţ, nu fac evaluări şi expertize, nu fac niciun fel de intermedieri şi nu asigur servicii de ştiri sau consultanţă
.

vineri, 29 noiembrie 2013

ANCOM propune consultării publice decizia privind desemnarea CN Poşta Română ca furnizor de serviciu universal pentru perioada 2014-2018

Agenţia de reglementare în domeniu a supus consultării publice proiectul de decizie prin care Compania Naţională Poşta Română SA urmează să fie desemnată furnizor de serviciu universal pentru perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2018.
În calitate de furnizor de serviciu universal, CNPR va avea obligaţia de a furniza serviciile pentru care va fi desemnată, pe întreg teritoriul României, inclusiv în zonele geografice greu accesibile sau cu densitate scăzută a populaţiei, acolo unde numărul redus al trimiterilor poştale colectate sau distribuite nu justifică prezenţa unui furnizor de servicii poştale pe baze comerciale.
Proiectul deciziei poate fi accesat pe pagina ANCOM, aici.
Totodată, în calitate de furnizor de serviciu universal, CNPR trebuie să îndeplinească o serie de obligaţii, printre care şi elaborarea şi transmiterea situaţiilor financiare separate către ANCOM, pe baza unui sistem de evidenţă contabilă separată dezvoltat în cadrul contabilităţii interne de gestiune. Prin urmare, ANCOM supune consultării publice metodologia de dezvoltare a sistemului de evidenţă contabilă separată şi elaborare a situaţiilor financiare separate ale CNPR, precum şi a condiţiilor de auditare a acestor situaţii financiare separate, în scopul asigurării coerenţei, consecvenţei şi relevanţei informaţiilor furnizate, precum şi ale modului de prezentare şi de explicitare a acestora. Proiectul de decizie priivnd întocmirea situaţiilor financiare separate se poate consulta aici.

Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 09.12.2013, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40.372.845.402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu