Îi atenţionez pe cititorii permanenţi sau ocazionali că nu sunt interesat de achiziţii (nici măcar de chilipiruri), nu fac comerţ, nu fac evaluări şi expertize, nu fac niciun fel de intermedieri şi nu asigur servicii de ştiri sau consultanţă
.

vineri, 2 septembrie 2011

Fiscalitate: stabilirea bazei impozabile ajustate pentru determinarea impozitului pe venit datorat de persoanele fizice

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 620 din 1 septembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 773 din 27 iulie a.c., privind modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011.

Noua prevedere conţine două modificări importante: în primul rând se abrogă articolul 15 din vechea reglementare, iar în al doilea rând se introduce, după Secţiunea I din Capitolul III o nouă secţiune, pe care o redau integral mai jos, dat fiind importanţa ei. Le recomand parcurgerea prevederilor de mai jos mai cu seamă acelora care îşi vând piesele prin portalurile online din ţară şi nu numai, precum şi (mai ales) celor care şi-au creat magazine pe aceste portaluri (că ştiu ei de ce!). Şi mai ales, le recomand să evite orice conflicte, cu orice persoană. Nu m-ar mira să reapară delaţiunea, ca formă de răzbunare.

SECŢIUNEA 1.1. Procedura de analiză de risc

Art. 17.1. - Pentru selectarea persoanelor fizice supuse verificării fiscale prealabile documentare, organele fiscale procedează la identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor de nedeclarare a veniturilor impozabile ale persoanelor fizice.

Art. 17.2. - Activitatea de identificare a riscurilor constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:
a) stabilirea resurselor de date;
b) culegerea datelor deţinute de alte entităţi;
c) formalizarea datelor în structura datelor analizei;
d) definirea caracteristicilor persoanelor fizice cu potenţial risc de nedeclarare.

Art. 17.3 - Stabilirea surselor de date se realizează prin:
a) evaluarea datelor deţinute de organele fiscale cu privire la persoanele fizice şi stabilirea necesarului de date care trebuie obţinute în vederea identificării diferenţelor dintre situaţia fiscală personală şi veniturile declarate organelor fiscale;
b) identificarea surselor de date despre persoanele fizice, deţinute de autorităţi publice şi alte entităţi, necesare determinării riscului de nedeclarare a veniturilor impozabile.

Art. 17.4. - Culegerea datelor prevăzută la art. 17.3 lit. b) deţinute de autorităţi publice şi alte entităţi se realizează prin următoarele modalităţi:
a) acces la bazele de date, în temeiul protocoalelor sau acordurilor de colaborare şi schimb de informaţii încheiate, în condiţiile legii, între organele fiscale şi entităţile deţinătoare;
b) solicitarea datelor necesare pe baza unei cereri adresate de organul fiscal entităţii deţinătoare;
c) informaţii primite de la autorităţi judiciare sau alte autorităţi publice naţionale ori internaţionale care deţin informaţii în legătură cu situaţia fiscală personală a contribuabilului;
d) informaţii obţinute de organele fiscale din surse deschise accesului public.

Art. 17.5. - Formalizarea datelor în structura necesară analizei  se efectuează asupra:
a) grupurilor masive de date, existente în bazele de date proprii ale organelor fiscale sau descărcate din bazele de date ale altor autorităţi publice, interne şi externe, la care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are acces;
b) datelor şi informaţiilor punctuale, obţinute prin modalităţile prevăzute la art. 17.4.

Art. 17.6. - (1) În scopul definirii caracteristicilor persoanelor fizice cu potenţial risc de nedeclarare se vor avea în vedere, în principal, următorii indicatori fiscali şi patrimoniali privind persoanele fizice:
a) veniturile declarate de persoana fizică, precum şi de plătitorii de venit;
b) creşterea valorii patrimoniului persoanei fizice;
c) cheltuielile personale efectuate;
d) fluxurile de trezorerie.

          (2) Datele şi informaţiile utilizate pentru indicatorii fiscali şi patrimoniali prevăzuţi la alin. (1) sunt cele obţinute potrivit art. 17.4.

Art. 17.7. - Activitatea de evaluare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezintă din punct de vedere fiscal se realizează prin:
a) compararea valorilor veniturilor declarate cu fluxurile de trezorerie, precum şi cu valoarea creşterii patrimoniale şi a cheltuielilor personale efectuate;
b) evaluarea riscului de nedeclarare. Riscul de nedeclarare reprezintă diferenţa dintre veniturile declarate de contribuabili sau plătitorii de venit, pe de o parte, şi, pe de altă parte, situaţia fiscală personală;
c) stabilirea riscului minim acceptat de administraţia fiscală prin verificarea încadrării diferenţelor stabilite în limita prevăzută la articolul 109.1 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.

Art. 17.8. - Activitatea de gestionare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezintă pentru administraţia fiscală se realizează prin:
a) procesarea şi elaborarea listei persoanelor care depăşesc riscul minim;
b) elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificării fiscale prealabile documentare, având în vedere valoarea riscului de nedeclarare, în ordinea descrescătoare stabilită potrivit art. 17.7 lit. b), cu respectarea valorii riscului minim stabilit potrivit art. 17.7 lit. c). Dacă din informaţiile deţinute de organul fiscal identifică existenţa în lista prevăzută la lit. a) a unor persoane care au calitate de soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al II-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se face concomitent pentru toate aceste persoane;
c) valorificarea rezultatelor verificărilor fiscale prealabile efectuate, prin actualizarea datelor şi informaţiilor deţinute cu cele obţinute în cadrul verificărilor fiscale prealabile.

În încheiere, mai fac o precizare: în taxele plătite de vânzători pe oricare din portalurile online NU SUNT INCLUSE IMPOZITE DE NICIUN FEL!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu