Îi atenţionez pe cititorii permanenţi sau ocazionali că nu sunt interesat de achiziţii (nici măcar de chilipiruri), nu fac comerţ, nu fac evaluări şi expertize, nu fac niciun fel de intermedieri şi nu asigur servicii de ştiri sau consultanţă
.

marți, 9 mai 2017

"Degetarul" OFFICIUL PRINCIAR: a mai fost descoperită o piesă

Oficiul sucursal deschis pe 15 octombrie 1868 a utilizat (din ce se cunoaşte până în prezent) exclusiv mărci clasice litografiate. Sunt două tipuri de ştampile cunoscute, una cu cerc simplu cu diametrul mai mare, de 26,5 mm, şi una de tip "degetar". La cel de-al doilea tip mă voi referi în rândurile de mai jos (pentru cei interesaţi, primul tip de ştampilă a fost descris în acest articol).

Ştampila tip degetar a fost prima oară catalogată şi descrisă în CMPR din 1974, iar ulterior, într-un articol din Filatelia (1) Kiriac Dragomir a prezentat şi ilustraţia unui unicat de 10 bani "barbă" obliterat cu această ştampilă.În monografia referitoare la ştampilografie semnată de acelaşi autor (2) sunt prezentate mai multe detalii referitoare la piesele cunoscute, precum şi la ştampila tip "degetar". Astfel, ştemplul a fost primit la oficiu odată cu primirea mărcilor destinate serviciului terlegrafic (utilizate în perioada 15 ianuarie 1871 - 15 octombrie 1872). Kiriac Dragomir ne oferă următoarele informaţii pe care le consider importante, dacă nu chiar esenţiale:

- cea mai timpurie dată de utilizare cunoscută a degetarului era 13 octombrie 1871 (pe documente aflate la Arhivele Statului, vezi [1]);
- ca piese litografiate obliterate cunoscute cu ştampila tip "degetar" se cunoşteau numai cele trei valori (5, 10 şi 25 bani) "barbă" dantelate din 1872, exemplificându-se date cuprinse în intervalul 6 iulie - 11 septembrie 1872;
- oficiul sucursal a primit în 10 mai 1869 o coală (100 de bucăţi) din marca de 50 bani "favorit" din 1869 [3];
- la data publicării monografiei, ştampila tip "degetar" nu se întâlnise pe mărci "favoriţi" din 1869 şi nici pe mărci ale serviciului telegrafic [4].

Iată însă că recent a apărut într-o licitaţie online o piesă nu prea arătoasă, dar esenţială în economia studiului ştampilografiei clasice româneşti:


Este un unicat de 50 bani "favorit" 1869 obliterat cu ştampila tip "degetar" a oficiului sucursal. Ştampila este aplicată în poziţie verticală, dar răsturnată cu 180 de grade faţă de imaginea mărcii.


Ştampila este aplicată cu tuş albastru (culoare apropiată de culoarea cadrului mărcii), dar totuşi lizibilă: «OFFICIUL PRINCIAR/ 7/ JUN/ 72». Aceasta este una dintre cele numai 100 de mărci de 50 de bani "favorit" din 1869 distribuite oficiului în 10 mai 1869 [3].

Piesa este singura marcă de 50 bani 1869 pe care o cunosc (nu ştiu dacă a mai fost semnalat alt exemplar până acum), iar data de 7 iunie devansează cu aproape o lună cea mai timpurie ştampilă cunoscută pe mărci, nu pe documente din arhive.

___________
Note:
[1] Noi identificări de ştampile din perioada clasică, Filatelia nr. 9, septembrie 1974, pag. 5.
[2] Ştampilografie poştală (România: 1822 - 1910), Târgu Mureş, 1990, pag. 150-152.
[3] Idem, Tabelul 12, pag. 151.
[4] Idem, pag. 152.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu