Îi atenţionez pe cititorii permanenţi sau ocazionali că nu sunt interesat de achiziţii (nici măcar de chilipiruri), nu fac comerţ, nu fac evaluări şi expertize, nu fac niciun fel de intermedieri şi nu asigur servicii de ştiri sau consultanţă
.

joi, 30 aprilie 2015

News: Comisia Europeană a pronunţat hotărârea în cauza privind procedura judiciară declanşată împotriva Regatului Suediei pentru nerespectarea regimului TVA la mărcile poştale

În cadrul procedurii, prin cererea introductivă, Comisia Europeană solicită Curții să constate că, prin faptul că nu a scutit de taxa pe valoarea adăugată (denumită în continuare „TVA”) prestarea de servicii și livrarea de bunuri accesorii acestora, altele decât serviciile de transport de călători și serviciile de telecomunicații, efectuate de serviciile poștale publice, precum și livrarea la valoarea nominală de timbre poștale utilizate de serviciile poștale pe teritoriul național, Regatul Suediei nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 132 alineatul (1) litera (a) și, respectiv, al articolului 135 alineatul (1) litera (h) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).

Prin scutirea de TVA aplicată de Posten AB (operator poştal privat desemnat în Suedia pentru executarea serviciului poştal universal) acesta şi-a creat un avantaj competitiv pe piaţă, încălcându-se astfel legislaţia Uniunii Europene referitoare la concurenţa liberă.

Procedura precontencioasă a fost declanşată încă din 10 aprilie 2006, neajungându-se însă la o soluţie în conformitate cu directivele europene. Divergenţele au fost determinate de o reglementare care stipulează că serviciile poştale nu beneficiază de scutirea de TVA, în timp ce livrarea la valoarea nominală de timbre poștale utilizate de serviciile poștale pe teritoriul național este scutită de TVA.

Prevederea cu pricina a provocat probleme şi Poştei Române, deoarece în valoarea nominală a mărcilor poştale este inclusă contravaloarea prestaţiei poştale.

Conţinutul procedurii judiciare poate fi consultat integral în limba română aici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu